Vyhledávání

Země:
Oblast:
Místo:
Cena:
Odjezd od: Návrat do:
>> Rozšířené vyhledávání

MAGAZÍN TORA tour,s.r.o. BŘECLAV

ÚČTY

Nejste přihlášen

V kufru máte 0 zájezdů

TOP DESTINACE

Řecko
Kolymbiaod 14 690>>
Hersonissosod 15 490>>
Itálie
Itálieod 0>>
Tortoreto Lidood 10 912>>
Kypr
Ayia Napaod 0>>
Larnakaod 0>>
Egypt
Hurghadaod 0>>
Marsa Alamod 15 020>>
Bulharsko
Primorskood 9 671>>
Slunečné Pobřežíod 11 430>>

www.ubytovani-podluzi.cz

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY/GDPR

 

 

Cestovní agentura TORA tour,s.r.o. se sídlem Jana Palacha 3197,  690 02 Břeclav, IČ 26295261 zapsaná v obchodním rejstířku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 42163 (dále jen CA) zprostředkovává v souladu  se zákonem č. 159/1999 Sb. prodej zájezdů cestovních kanceláří (dále jen CK) a jiných služeb cestovního ruchu (dále jen zájezdy). U zájezdů je vždy na webové stránce, kde lze zájezd objednat, uvedeno která CK zájezd pořádá. I přes velmi častou aktualizaci volných míst, však CA v momentě objednávání zájezdu zákazníkem neví jistě, zda je daný zájezd volný či nikoli, protože mohl být v tu samou chvíli vyprodán. CA si vyhrazuje právo po objednávce na opravu případných nepřesností, které mohou vzniknout při přepisu zájezdu do databáze serveru. CA si vyhrazuje právo po objednávce na změnu ceny, pokud v mezičase dojde ke změně ceny na straně CK.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro vyřízení vaší objednávky, pro zasílání našich nabídek a další účely. Bližší informace o zpracování osobních údajů, zejména dalších účelech zpracovávání najdete níže.

 

Zásady zpracování osobních údajů
Osobní údaje zpracováváme transparentně, zakonným způsobem a uchováváme je po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovány. Osobní údaje zpracováváme pouze způsobem zajišťujícím ochranu před neopravnánemý či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

 

Jak údaje zpracováváme?

Pro účely, které jsou popsány dále, zprácováváme tyto kategorie osobních údajů:

- identifikační údaje: jméno, prřijmení, datum narození, číslo a platnost cestovních dokladů, rodné číslo, adresa  trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa.
- kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, fax, e-mailová adresa
- další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy: číslo bankovního účtu, údaje o objednaných službách, údaje o zdravotním stavu ( např. alergie, zdravotní hendikep či těhotenství), údaje o reklamacích, spolucestujících.
- údaje z vašeho nastavení v zakaznickém systému: zejména jde o e-mailovou adresu, nastavneí newsletterů nebo parametrů zájezdu, o které máte zájem
- údaje z vaší komunikace s námi: zprávy, keré nám zasíláte, případně kamerové záznamy z naší kanceláře.


Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje?
Vaše osobní údaje zpracováváme buď na základě vašeho souhlasu nebo bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, z důvodu, že nám to ukládá zákon nebo z našeho oprávněného zájmu. 
 Jde o zpracování osobních údajů:
1. pro účely plnění smluvního vztahu, a při vyřizování vašich reklamací.
2. pro účely přímého marketingu
3. pro účely plnění našich zákonných povinností.
4. pro účely našich oprávněných zájmů, zejména z důvodu zajištění bezpečnosti našich služeb, jejich zkvalitnění a přizpůsobení zákazníkům na míru.

 

Využívání souborů cookies
Na našich webech využíváme soubory cookie a to zejména pro zajištění funkčnosti webu, měření a analýze návštěvnosti a přizpůsobování webu zakázníkům.

Jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány a komu je předáváme?
Osobní údaje popsané v tomto dokumentu zpracováváme my jako správce osobních údajů. Vždy tak činíme s ohledem na jejich maximální zabezpečení a zpracování v souladu s platnými právními předpisy. Údaje z objednávek a poptávek uchováváme po dobu 5 let od termínu objednaného zájezdu. Údaje o vaší registraci u nás uchováváme i déle, ale pouze v případě, že jste svoji registraci nezrušili. Vaše údaje můžeme předávat i dalším subjektům, které jsou rovněž v roli správce osobních údajů. Jedná se zejména o:
- cestovní kanceláře pořádající zájezdy a další subjekty zajišťující služby k vašemu zájezdu, jakou jsou např. letecké společnosti či hotely a v tomto případě může docházet i k předání vašich údajů mimo EU.
- pojišťovny, pokud si u nás objednáte pojištění.

 

Jak zpracovávané údaje získáváme?
Ve většině případů se jedná o osobní údaje, které jste nám poskytli v rámci objednávky zájezdy, vaši registraci do zákazníckého systému a k odběru newslatteru, nebo při elektronické a telefonické komunikaci či v rámci návštěvy naší cestovní agentury. Údaje také získávám sledováním vašeho chování na našich webech nebo při otevření a prokliku e-mailových zpráv, které vám zasíláme.

Jaká jsou vaše práva?
Podle zákona o ochraně osobních údajů máte:
1. právo na přístup k vašim osobním údajům a pořízení kopie osobních údajů. které zpracováváme
2. právo na opravu a doplnění vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že zpracováváme nesprávné nebo nepřesné osobní údaje
3. právo na výmaz vašich osobních údajů. My tak činíme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy a našimi oprávněnými zájmy.
4. právo na omezení zpracování vašich osobních údajů. Na vaši žádost můžeme za určitých, právními předpisy stanovených, podmínek omezit nakládání s vašimi osobními údaji.
5. právo přenositelnosti. V případ, že zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu nebo účely plnění smluvy, máte právo na na přenos takových osobních údajů jinému správci.
6. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které zpracováváme z důvodu našeho opravněného zájmu. Jedná-li se o zpracování kvůli marketingovým účelům, přestaneme tyto údaje zpracovávat, v ostatních případech tak učiníme, nebude-li to v rozporu s platnými právními předpisy.
7. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údjů se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo na jiného příslušného dozorového úřadu.

 

Při realizaci vašich práv se na nás obracejte na sídle společnosti TORA tour,s.r.o., Jana Palacha 3197, 690 02 Břeclav
 

 

 

 

Vytvářím objednávku...